Ministrantské schůzky

  • schůzky se budou konat vždy v neděli v 9:00 u kostela sv. Martina
  • schůzky budou časově přizpůsobené tomu, aby ministranti případně stihli mši v 11:00
  • přibližný rozpis na první pololetí tohoto školního roku:
datum
1.26.9.
2.10.10.
3.24.10.
4.21.11.
5.28.12.
6.19.12.